అన్ని వర్గాలు
హునాన్ హుచెంగ్ బయోటెక్, ఇంక్.
హోమ్> మా గురించి > సామాజిక బాధ్యత

<span style="font-family: Mandali;  ">
ప్రొఫైల్</span> <span style="font-family: Mandali;  ">
ప్రొఫైల్</span>

<span style="font-family: Mandali; "> ప్రొఫైల్</span>

న్యూస్ న్యూస్

న్యూస్

సామాజిక బాధ్యత సామాజిక బాధ్యత

సామాజిక బాధ్యత

పేటెంట్ పేటెంట్

పేటెంట్

హునాన్ హుచెంగ్ బయోటెక్ SMETA సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్టివ్ యాక్షన్ ప్లాన్‌ని ఆమోదించింది

15 నth మరియు 16th of August 2019, Hunan Huacheng Biotech Inc was audited by CSR Solutions Limited for Social Responsibility, including labour standards, health & safety, environment and business ethics, and proudly passed the audit.

As a leading plant extract and sweetener solution expert in China, Hunan Huacheng has been focused and will keep focusing on Social Responsibility.

SMETA Declaration: I declare that the audit underpinning the following report was conducted in accordance with SMETA Best Practice Guidance and SMETA Measurement Criteria.

Auditor Team (s)(please list all including all interviewers): Poppy Zeng

Lead auditor: Poppy Zeng/APSCA RA# 21703451

Team auditor: Nil

Interviewers: Poppy Zeng

Report writer: Poppy Zeng

Report reviewer: Ms Alice Huang

Date of declaration: 17 August 2019

హునాన్ హుచెంగ్ బయోటెక్ SMETA సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్టివ్ యాక్షన్ ప్లాన్‌ని ఆమోదించింది

Chronicle of Philanthropy